ཁ་བརྡ།

ངེད་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་ལས་ཞབས་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བཅར་འདྲིའི་དྲ་བརྙན་དང་སྒྲ་སོགས་གཙོས་འབྱུང་འགྱུར་སྲིད་པའི་དྲ་བ་རང་ངོས་ནས་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་བཅས་སོ།

 

 

 

སྔོན་མ།
གནའ་རབས་རྩོམ་རིག
རྗེས་མ།
རྩོམ་ཡིག
keyboard_arrow_up