༧སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་པའི་ཚོར་སྣང་སྐོར་གྱི་བཅར་འདྲི།

ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་ལགས་༧སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་པའི་ཚོར་སྣང་སྐོར་གྱི་བཅར་འདྲི་ལ་གཟིགས་རོགས་གནོངས།

 

 

 

སྔོན་མ།
ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་མཆོག་ལ་ཕ་ཡུལ་དྲ་བས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་གྱི་བཅར་འདྲི། དབྱིན་སྐད།
རྗེས་མ།
བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་སྐྱོང་སྟངས་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up