དཔེ་ཀློག སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་དགོངས་འགྲེལ།

ཐེངས་འདིའི་དཔེ་ཀློག་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་དང་འབུམ་རམས་པ་ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་དགོངས་འགྲེལ་ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་འདི་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཤིང་། དཔེ་དེབ་འདིའི་ཐད་རྩོམ་པ་པོ་དང་ལྷན་དུ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་བ་གཟིགས་རོགས་གནང་།

སྔོན་མ།
རྒྱ་ནག་གི་བདེ་འཇགས་དོ་དམ་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་དང་དེའི་ཉེན་ཁའི་ཐད་ལ་བགྲོ་གླེང་།
རྗེས་མ།
བོད་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་པ་ངོ་སྤྲོད།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up