བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་དང་ཡིག་ཚང་གི་སྐོར། ཚན་པ་གཉིས་པ།

འཆད་མཁན། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པ་ཤ་བོ་རྟ་མགྲིན།

སྔོན་མ།
སོག་པོའི་རྟ་དམག་གིས་བོད་དུ་ཉི་ཧོང་གི་རལ་གྲི་ཀླད་ལ་གདེངས་པ་ཞེས་པའི་བརྩམས་ཆོས་ངོ་སྤྲོད། ཚན་པ་དང་པོ།
རྗེས་མ།
གཡུ་ལུང་དགོན་པ་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up