རྒྱ་ནག་གི་རྒྱབ་ཤོག་དཀར་པོའི་དེབ་ལ་དཔྱད་པ།

རྒྱ་ནག་གི་རྒྱབ་ཤོག་དཀར་པོའི་དེབ་ལ་DRUKTALK PODCAST་ཡིས་བོད་རྒྱའི་དོན་ཉམས་ཞིབ་པ་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་དང་མཉམ་དུ་དཔྱད་གླེང་བྱས་པ་ཞིག་གཟིགས་རོགས་གནོངས།

སྔོན་མ།
རྒྱ་ནག་ནང་གི་གྱེན་ལངས་ངོ་རྒོལ་དང་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་སྐོར་ལ་དཔྱད་གླེང་།
རྗེས་མ།
རྒྱ་ནག་གི་བདེ་འཇགས་དོ་དམ་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་དང་དེའི་ཉེན་ཁའི་ཐད་ལ་བགྲོ་གླེང་།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up