རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བཞུགས་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྐོར་དྲི་བ་དྲིས་ལན། ༼༡༽

འཆད་མཁན། སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

བཞུགས་གནས། ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་།

ཆེད་ལས། ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

སྔོན་མ།
ཚེ་སྨོན་གླིང་རྒྱལ་ཐོག་རྣམས་ངོ་སྤྲོད།
རྗེས་མ།
རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བཞུགས་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྐོར་དྲི་བ་དྲིས་ལན། ༼༢༽

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up