ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་མཆོག་གིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཐོག་གི་གསུང་བཤད། དབྱིན་སྐད།

སྔོན་མ།
ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་མཆོག་ལ་ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་བོད་ནང་གི་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་དང་མི་སེར་སྤེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་སྲིད་བྱུས་སྐོར་གླེང་མོལ།
རྗེས་མ།
ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་མཆོག་གིས Australia ་ཡི་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up