ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་ལགས་སུ་བོད་ནང་གི་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་དང་མི་སེར་སྤེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གིས་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།

སྔོན་མ།
བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནས་བབ།
རྗེས་མ།
བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་སྐྱོང་སྟངས་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up