སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་དགོངས་འགྲེལ་རབ་གསལ་དུས་ཀྱི་བསུ་སྐྱེམས་ཀྱི་སྤྱི་ཁོག་ངོ་སྤྲོད་དང་དེའི་འཕྲོས་བཤད།

འཆད་མཁན། སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ།

སྔོན་མ།
བོད་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་ཞེས་པའི་དེབ་ངོ་སྤྲོད། ༡༤༠
རྗེས་མ།
སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་དགོངས་འགྲེལ་རབ་གསལ་དུས་ཀྱི་བསུ་སྐྱེམས་ཀྱི་སྤྱི་ཁོག་ངོ་སྤྲོད་དང་དྲིས་ལན།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up