Foundation for Nonviolent Alternatives ཡིས་ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི། དབྱིན་སྐད།

 

སྔོན་མ།
རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞེས་པ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ངོ་བོ། མཇུག་འབྲས་དང་ཉེན་ཁ།
རྗེས་མ།
ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་གྱི་གསུང་བཤད། བོད་རང་དབང་སློག་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ཐད་གཏོང་།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up