Foundation for Nonviolent Alternatives ཡིས་ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི། དབྱིན་སྐད།

སྔོན་མ།
ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་མཆོག་གིས Australia ་ཡི་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད།
རྗེས་མ།
ཨེ་ཊ་ལེའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭའི་སྐོར་གྱི་གསུང་བཤད། ཨེ་ཊ་ལེའི་སྐད།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up