བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྤྱིའི་ཐོག་གླེང་མོལ།

བོད་ཀྱི་དུས་བབ་དྲ་བརྙན་གླེང་མོལ་ཁང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པ་སློབ་དཔོན་རྒྱལ་ལོ་ལགས་དང་ལྷན་དུ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྤྱིའི་ཐོག་གླེང་མོལ་བྱས་པ་ཞིག་ལ་གཟིགས་རོགས་གནོངས།

ཡོང་ཁུངས། བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

 

 

སྔོན་མ།
དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གླེང་བ།
རྗེས་མ།
ལྡོང་ཕྱིང་གུར་བ་རྒྱལ་ལོ་མཆོག་ལ་ཕ་ཡུལ་དྲ་བས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་གྱི་བཅར་འདྲི། དབྱིན་སྐད།

ལན་ཞོག

ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འགྲེམ་སྤེལ་མི་བྱ། Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up